Dne 15. 9. 2022 jsme se s žáky devátých tříd vydali na cestu do Moravského krasu. Ke Skalnímu Mlýnu autobusem a pak pěšky Pustým žlebem k Punkevním jeskyním. Tam se nás ujali průvodci a provedli nás slavnými jeskyněmi s krásnou krápníkovou výzdobou.

Prohlídková trasa začala v Předním dómu, odkud jsme po projití sifonem vystoupali po schodech do Reichenbachova dómu. Sestoupili jsme Stalagmitovou chodbou do Zadního dómu a síně U Anděla a odtud raženou štolou vešli na dno propasti Macocha. Následovala podzemní plavba po říčce Punkvě se zastávkou v Masarykově dómu.

 

 

Celá fotogalerie je zde.

V místě vývěru Punkvy plavba skončila a my jsme už po svých pokračovali strmě vzhůru na Dolní a Horní můstek Macochy. Počasí nám přálo, vykvétaly sněženky a my jsme 138 m převýšení rychle zdolali. Z Macochy už jen pohodlně autobusem zpět ke škole, se zastávkou na občerstvení v Jedovnicích.

Příště by to chtělo něco maličko náročnějšího. A co vy? Vzpomenete si ještě na to, který krápník je stalaktit, který stalagmit a který stalagnát?

Mgr. Anna Ogrocká, PhD., Mgr. Patrik Vrábel