Letošní prázdniny utekly jako voda a ve středu 1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Významný byl tento den hlavně pro všechny prvňáčky.

První školní ráno nového školního roku vítalo všechny žáky sluníčkem a příslibem pěkného počasí. Kolem půl osmé ráno byl školní dvůr plný dětí. Největší hlouček tvořili prvňáčci, plni očekávání a nadšení, a jejich rodiče.

Paní učitelka společně s tandemovou kolegyní celý hlouček odvedla do třídy. Poté, co poprvé novopečení žáčci zasedli do školních lavic, si každý z nich začaroval svou aktovku kouzelným zaklínadlem, aby v ní nosil pouze jedničky.

Celá galerie ke zhlédnutí zde

Děti dostaly už svůj první úkol – zkusily zazpívat písničku z pohádky Mach a Šebestová. Za jeho splnění dostaly dárky na uvítanou. Kromě toho si také odnesly Živou abecedu, Matematiku a další školní pomůcky.

Všem prvňáčkům i dalším žákům, přejeme úspěšný start školní docházky a ať se jim ve škole daří.

Bc. Kristýna Barcuchová