Říká se, že člověk by se měl stále zdokonalovat, aby mohl růst. A tak i my, učitelé angličtiny z „Přemysláku“, jsme se o prázdninách vypravili za vzděláním do jazykové školy, abychom si prohloubili znalosti a dovednosti v oblasti anglického jazyka.

Týdenní kurz, který jsme absolvovali, byl zaměřen na komunikační dovednosti a rozšiřování slovní zásoby. Znovu jsme se utvrdili v tom, jak je důležité učit se cizí jazyky, především angličtinu.

Věřím, že získané dovednosti a vědomosti nám pomohou zlepšit úroveň hodin nejen angličtiny na naší škole.

Mgr. Anna Lukešová