Na začátek letošního školního roku jsme připravili pro naše žáky zájezd do Londýna. Tentokrát účastníky zájezdu čeká velmi bohatý program doplněný i o výuku anglického jazyka.

Během šestidenního pobytu navštívíme nejznámější londýnské památky: Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, National Gallery na Leicester Square, London Transport Museum s úchvatnou sbírkou historických i současných dopravních prostředků, London Eye s projížďkou na obřím kole a s překrásným výhledem, palác Jindřicha VIII. – Hampton Court, Eton College – nejstarší soukromá chlapecká škola ve Velké Británii (místo studií princů Williama a Harryho).

Nebude chybět ani prohlídka královského města Windsor se zastávkou u víkendové rezidence královny Alžběty II. Windsor Castle, Tower, St. Catherine Docks a Buckingham Palace. Projdeme známými místy, jako je Trafalgar Square, Golden Jubilee Bridge, Tower Bridge, Downing Street, Soho a China Town. Možná se nám podaří zahlédnout kejklíře na Covent Garden. Velmi zajímavá bude i plavba lodi po řece Temži do Greenwiche se zastávkou u čajového klipru Cutty Sark a nultý poledník. Zážitkem jistě bude i projížďka londýnským metrem (Tube). Všechny prohlídky budou s odborným výkladem průvodce. V dopoledních hodinách je po tři dny pro žáky připraveno 9 hodin výuky angličtiny, na závěr žáci obdrží diplom o absolvování kurzu. Žáci stráví i tři noci v hostitelských rodinách, kde budou mít příležitost mj. ověřit si své konverzační dovednosti.

Je přece nutné znát Londýn i jinak než jen z učebnice angličtiny a vyzkoušet si, jestli se svou angličtinou zvládneme běžné situace.

Zájezd je naplánovaný ve dnech 5. – 10. Října 2015, zúčastní se jej 50 žáků a 5 pedagogů naší školy.

 

PaedDr. Jarmila Balejová