Jedovnice 2012

V rámci geografické cialis how fast does it work části bylo tentokrát terénní vyučování Jedovnice 2012 over the counter viagra substitute walgreens zaměřeno viagra patent expiration na proměnu krajiny od středověku po současnost. Viagra info Žáci také mapovali terén, vytvářeli výškové profily, pracovali s azimuty, zkoumali prostředí jednotlivých biotopů různorodost jejich fauny. Velikou pozornost jsme také věnovali krasovým jevům a zajímavostem, tak typickým pro tento kraj. V ráji speleologů, lezců i amatérských jeskyňářů nás čekalo putování k jeskyni Výpustek, jejíž historie sahá až when to take viagra do staršího paleolitu. Ve 20. století byl jeskynní systém chodeb, nacházející se půl druhého kilometru od městysu Křtiny, zajímavý pro prvorepublikovou armádu, německý wehrmacht i československou lidovou armádu. Dnes v rámci těchto foods that work like viagra unikátních podzemních prostor probíhají prohlídky a celý systém jeskyně Výpustek je zahrnut do správy Moravského krasu. Návštěva podzemí už patřila do historické části letošní terénní praxe. Její náplní byla také návštěva barokního chrámu ve Křtinách. Santiniho stavba posloužila našim žákům jako názorná ukázka barokního stavitelství. Terénní vyučování jsme zakončili orientačním během a celkovým hodnocením akce. Těšíme se na příští Jedovnice, nové nápady i zážitky.

Mgr. Petr Koupil a Mgr. Petr Kovář

 

Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.
Přemyslovo náměstí 89/1,
627 00 Brno

telefon 1:548 212 014
telefon 2:548 217 558
ředitelna a fax: 548 217 641

ID datové schránky: 7kw4f7g

reditelka@zspremyslovo.cz

Projekt OPVVV

Czech Dalton

Czech Dalton

Archiv příspěvků

Fotogalerie

HER_04_2017-02 her_10_2016-11 her_10_2016-9 HER_0081 HER_0076 HER_0063 HER_0034 HER_0024