V rámci projektu Němčina nekouše byla ve středu 27. 4. 2022 na naší škole bezplatně realizována česko-německá jazyková animace pro žáky 7. – 9. tříd učící se německý jazyk.

Každá jazyková animace trvala jednu vyučovací hodinu a začala u žáků devátých tříd. Další jazykové animace se konaly v sedmých a osmých třídách.

Na začátku se žáci s animátorkou německy pozdravili a společně si odpověděli na otázku „Wiegeht´s?“ (Jak se máš?). Následně si zopakovali německé pozdravy, které se používají v německy mluvících zemích. Existují totiž takové jako například pozdrav Servus, se kterým se můžeme setkat pouze v Rakousku nebo pozdrav Moin, moin na severu Německa. Pozdravy měli žáci dále přiřadit k vlajkám a státům, ve kterých se mluví německy.

Další průběh programu jazykové animace byl zaměřený na osvojení a prohloubení slovní zásoby, procvičování gramatiky formou tvoření a skládání vět (otázka, odpověď) a na kulturní a jazykové reálie německy mluvících zemí.

Hlavním cílem česko-německé jazykové animace je vzbudit zájem o kulturu a jazyk sousední země, a to se, myslím, povedlo. V přiložené fotodokumentaci se můžete podívat, jak hravou a zábavnou formou lze zatraktivnit a zpestřit výuku německého jazyka. Pomocí této metody žáci na jazykovou animaci reagovali velice kladně, tímto chci „němčináře“ pochválit za jejich velmi aktivní přístup v průběhu výuky, díky níž si mohli prohloubit získané znalosti a dovednosti.

Mgr. Martina Albrechtová