Od začátku nového školního roku jsou hodiny němčiny a angličtiny na 2. stupni obohaceny jak o interaktivní vzdělávací platformu s názvem QUIZLET, tak o aplikaci Kahoot!. O co jde?

QUIZLET – interaktivní online vzdělávací platforma, která dovoluje učitelům a žákům vytvářet slovní zásobu ve formě dvoustranných kartiček a automaticky generovaných her. Žáci ji využijí jak ve škole, tak doma při učení němčiny nebo angličtiny. QUIZLET k jednotlivým slovům a definicím přidá i audio pomocí systému text-to-speech. QUIZLET funguje na principu šesti základních studijních aktivit – flashcards, learn, spell, test, match a gravity. Po dokončení každé ze sekcí žáci mají okamžitý přehled o svých dosažených výsledcích. V základní verzi je tato platforma pro žáky zcela zdarma!

S aplikací Kahoot! jsem se seznámila již před několika lety v Drážďanech v Německu, kde jsem v létě absolvovala školení pro učitele německého jazyka. Kahoot! je volně přístupná aplikace vhodná pro fixaci učiva prostřednictvím kvízů. Jedná se o tvorbu výukových materiálů skrze kvízové otázky s možností výběru. V aplikaci má žák dvě možnosti položení otázky. První možností je „Quiz“ neboli otázka, na kterou žák vybírá odpověď ze čtyř nabízených možností, ze kterých je minimálně jedna správná. Druhá možnost je „True or false“, kde žák odpovídá, zda je napsané tvrzení pravda nebo lež. Aplikace je dostupná v anglickém jazyce.

Mgr. Martina Albrechtová