Ve středu 6. 4. 2022 jsme se s žáky 7. B sešli na dvoře školy již v sedm hodin ráno, abychom ještě za vysoké aktivity ptáků dorazili k přírodní památce Holásecká jezera. Jedná se o soustavu jezer a mokřadů v městské části Tuřany, kde lze vidět a slyšet desítky ptačích druhů. Trpělivým průvodcem nám byl Mgr. Jan Sychra, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty MU. Vybavil žáky dalekohledy a naučil je poznávat nejběžnější ptáky podle zpěvu a vzhledu. Vyprávěl nám také o hnízdění ptáků, o problematice jejich soužití s člověkem či o ptačí inteligenci.

   

 

 

 

Počasí bylo pro aktivitu ptáků ideální, takže jsme mohli pozorovat mnoho druhů – od běžné modřinky či koňadry po vzácného kvakoše či slípku zelenonohou. V závěru cesty jsme si některé ptáky prohlédli skutečně zblízka, protože se chytili do ráno nastražených ornitologických sítí. Po předvedení byli všichni ptáci opět vypuštěni do přírody a my jsme se vrátili do školy. Doufáme, že i vás fotografie z rozkvetlé přírody navnadí k procházce k těmto krásným jezerům.

Mgr. Anna Ogrocká, Ph.D., Mgr. Patrik Vrábel