Ještě před tím, než se školy zcela uzavřely, jsme dne 7. 10. 2020 s našimi osmáky stihli návštěvu Hvězdárny a planetária Brno. Tento velký komplex, který slouží pro popularizaci nejrůznějších věd, pořádá programy nejen pro školy, ale i pro širokou veřejnost. Moderně zařízené prostory hvězdárny nabízejí pro své návštěvníky například prohlídku digitária, exploratoria či astronomické pozorovatelny.

 

 

 

My jsme se zúčastnili pořadu Geometrická optika, který naše žáky zaujal zejména svými světelnými triky a efekty. Průvodce pořadu nás seznámil s odrazem světla, zákonitostmi lomu světla a s optickými přístroji. Celý pořad provázely pokusy, které žákům optiku názorně přiblížily. Protože nám počasí přálo, přesunuli jsme se   na pozorovací terasu, kde jsme optický přístroj, dalekohled, využili v praxi při pohledu na vesmírná tělesa. Těm nejpozornějším tak neunikl pohled na Měsíc a Slunce. Na rozloučenou jsme dostali jako pozornost pracovní a metodické listy, které rádi využijeme především v hodinách fyziky.

 

 

 

Protože byl čas a chuť objevovat nepoznané nás neopouštěla, vydali jsme se na Vědeckou stezku, která se nachází před vstupem do hvězdárny. Nalezli jsme zde různé interaktivní exponáty jako kaleidoskop, pixelovou stěnu, spektroskop, zvukovod či planetární siloměr. Protože je expozice volně přístupná bez výkladu, lze ji navštívit kdykoliv. Poté jsme se už vrátili do školy. Doufáme, že si návštěvu hvězdárny brzy zopakujeme!

 

Mgr. Pavla Rousová, Mgr. Veronika Dudešková