Býčí skála je jeskyně nacházející se ve střední části CHKO Moravský kras, severně od města Brna. Spolu s Rudickým propadáním tvoří druhý nejdelší jeskynní systém v České republice o celkové délce přes 15 kilometrů. Od roku 1867 prováděl v jeskynních vykopávkách Jindřich Wankel, který zde odkryl sídliště z doby dávného paleolitu. Mezi nejvýznamnější objevy patří soška bronzového býčka nebo nález halštatského pohřebiště.

Dne 16. září 2020 jsme se s žáky deváté třídy vydali na prohlídku jeskyně. Na křižovatce Habrůvka-Josefov si nás vyzvedl přírodovědec a speleolog Mgr. Vlastislav Káňa, pracovník Muzea Blanenska, který nás provedl od Rudického propadání k jeskyňářské základně u Býčí skály.

  

 

 

 

 

Po patřičném přioblečení a přezutí jsme se vydali na zážitkový průzkum jeskyně, obohacený o zajímavosti ze života netopýrů, historii osídlení Býčí skály či o poznatky z nových archeologických průzkumů a geologie jeskyně.

Všichni žáci se proplazili průzkumnou chodbou (plazivkou) a ti nejodvážnější vyzkoušeli i průlez Dračí smyčkou. Celkově jsme v jeskyni strávili úctyhodné tři hodiny.

 

 

 

 

 

Po zasloužené pauze na oběd jsme se vydali pěšky do Adamova. Po cestě nás čekala ještě prohlídka další významné jeskyně Moravského krasu – Jáchymky (také zvané Evina jeskyně). Na začátku 20. století byla v jeskyni prováděna těžba hlín, které obsahují velké množství kostí pleistocénní fauny, používaných jako hnojivo. Při těžbě a úpravách jeskyně byly učiněny paleontologické nálezy – především dvou koster dhoula.

Část deváté třídy, která ještě nebyla dost unavená a špinavá, si šla prohlédnout jednu ze štol ve Křtinském údolí. Štoly byly vybudované za studené války a jejich účelem mělo být využití pro válečnou výrobu. Pak už nás čekala závěrečná cesta lesem do Adamova a vlakem do Brna.

 

Mgr. Anna Ogrocká, Ph.D.