Kyberprostor, který nás všechny obklopuje, nezná hranic. Bezohledně zasahuje do našich životů, ovládá nás různými klamy a cílí na naše potřeby. I my dospělí máme problém se v tomto informačním světě vyznat a odolávat všem nástrahám. A co teprve děti,  které se téměř rodí s mobilem v ruce, připojením k xG síti a denně žijí on-line hrami? Jak ty se vyrovnají s reklamou, agresivitou, vábením ke snadnému a bezpracnému úspěchu, prostě vším, čím nás všechny internet zaplavuje? A jak jim v tom odolávání mohou pomoci rodiče? K nalezení odpovědí na výše uvedená témata jsme zorganizovali pro rodiče svých žáků workshop s názvem Digiděti. Proběhl 1. října 2019 a dle velké účasti (cca 70 rodičů) i výrazné pozitivní zpětné vazby jej můžeme jednoznačně prohlásit za velmi zdařilou akci.

Lektorky – psycholožky, které denně pracují s ohroženými dětmi a mládeží, nabídly rodičům konkrétní praktické typy, jak děti při používání elektroniky korigovat, čeho přesně se vyvarovat a jak nejlépe s nimi o těchto věcech mluvit.

V průběhu celého tříhodinového programu rodiče spontánně doplňovali vlastní zkušenosti, zaujatě diskutovali. To je skvělá zpráva pro nás, učitele, protože s aktivními a informovanými rodiči se nám dobře spolupracuje. Chtěla bych poděkovat slatinské radnici, že nám na tuto akci umožnila bezplatně využít prostory.

Doufám a už teď se těším,  že se nám v budoucnosti podaří zajistit prostředky a zorganizovat pro rodiče návazný program, popř. podobně zaměřený program pro děti.

Mgr. Pavla Kočí