Již od loňského školního roku 2021 je naše škola zapojena do projektu: Desatero pro primární prevenci, projekt společnosti Presafe, podporovaný Ministerstvem školství.

Tím, že jsme se do projektu zapojili, dostali jsme k dispozici 10 videí zaměřených na nejpalčivější témata: kouření, alkohol, drogy, anorexie, domácí násilí, šikana, sebepoškozování. Učitelé zakomponovali videa do výuky předmětů, kde se těmto tématům věnujeme nejvíce: Občanská výchova a Rodinná výchova. Po zhlédnutí videa s určitou tématikou každý žák vyplnil online kvíz a ověřil si, jak mu video pomohlo k pochopení nejdůležitějších souvislostí.

Všechna videa měla stejný koncept: krátký hraný příběh, při kterém byl odhalen negativní jev v konkrétní situaci. Potom následovalo krátké shrnutí, popřípadě vyjádření odborníka. Forma nepůsobí mentorsky, ale syrově reálně. Přitom však respektuje věk cílové skupiny. Záběry tedy nejsou drastické, nejhorší jevy trefně naznačují.

Na projektu jsme ocenili, že bylo možné stáhnout si videa a mít tudíž možnost využívat je ve výuce kdykoli to bude potřeba. Hodnotíme jej tedy velice dobře – rozhodně byl zpestřením výuky a přínosem pro žáky.

Mgr. Pavla Kočí, metodik prevence