Dne 22. dubna 2022 jsme uspořádali na naší škole první ročník oslavy Dne Země. Tento svátek se slaví na celém světě a má nám připomenout, že se máme starat o své okolí a přírodu kolem nás.

Žáci 9. ročníků nastoupili již brzy ráno na školní zahradu, aby připravili pro své mladší spolužáky jednotlivá stanoviště. Pro všechny děti byly připraveny aktivity jako např. poznávání jarních květin, ptáků a bezobratlých, hledání mincí detektory kovů, seznámení se s kovy ve výpočetní technice a s jejich cenou, zvelebování školní zahrady, zábavné hry s tematikou třízení odpadu a vymýšlení toho, co dělat a jak se chovat, abychom pomohli Zemi.

Žáci na všech stanovištích mohli získat razítko a za 4 razítka obdrželi drobnou odměnu. Někteří se tak zabrali do úkolů, že v jejich plnění chtěli pokračovat i o přestávce. Velký dík patří deváťákům, kteří to na zahradě vydrželi celý (chladný a zatažený) den a byli svým mladším kamarádům skutečně profesionálními, laskavými a trpělivými průvodci na jednotlivých stanovištích. Rozdávali úkoly, radili, vysvětlovali, koordinovali, vařili čaj, předávali odměny. Akce byla financována z fondu Otevřené školy (nákup rostlin a drobných odměn).

Mgr. Anna Ogrocká, Ph.D., Mgr. Pavla Rousová