Ani ti nejmenší žáci naší školy nezůstali v době distanční výuky pozadu za svými staršími spolužáky – žáky 2. stupně, kteří se zapojili do sportovní výzvy s názvem Megaultraboj. Tu pro ně připravili vyučující TV.

Inspirováni jejich aktivitou a prosbou rodičů o motivování dětí k pohybu jsme pro žáky 1. A vyhlásili soutěž „Cvič a hýbej se každý den“. Děti měly možnost vybrat si z nabídky sportovních aktivit a cvičení a denně po jejich splnění si vybarvit příslušný obrázek na Soutěžní listině. Děti se ihned po vyhlášení s elánem pustily do soutěžení. Některá cvičení si mohly splnit při samotném on-line vyučování v tělovýchovných chvilkách, ke splnění jiných musely vyběhnout ven do parku či na hřiště.

Po měsíci cvičení a zaznamenávání provedených aktivit jsme celou soutěž vyhodnotili a ti největší malí sportovci byli odměněni drobnými dárky.

PaedDr. Iveta Mervartová, třídní učitelka