Dne 15. října navštívila třída 2. B knihovnu, kde pro nás byl připraven program Čtení je zábava. Všem se líbila četba z nových zajímavých knih, paní knihovnice si povídala s dětmi o tom, co doma čtou, zaujala i zábavná soutěž. Chlapci a děvčata se ale hlavně nemohli dočkat, až budou moci nahlédnout do polic s krásně ilustrovanými knihami.

Je důležité, aby děti četly. Rozšiřuje to jejich obzor, probouzí fantazii, pomáhá k lepšímu zvládnutí mateřského jazyka, při rozvoji schopnosti dobře číst i učit se.  A kde jinde by si mohly pozitivní vztah ke knihám vytvořit než na tak podnětném místě, jako je naše knihovna.

 

Další naše kroky mířily ve středu 20. října do Fantázie na předvánoční tvoření. Vyráběli jsme z keramické hlíny svícen, na kterém si děti spolu s rodinou mohou zapálit každou neděli před Štědrým dnem novou svíčku. Musím pochválit všechny žáky za to, jak se jim práce s hlínou dařila. Těšíme se, až se s výrobkem pochlubíme doma a vytvoříme adventní atmosféru.

Závěrem bych chtěla paní knihovnici i děvčatům z Fantázie poděkovat za možnost obohatit výuku těmito pěknými a poutavými programy.

Mgr. Jana Šindelářová