Dne 19. 3. 2019 se uskutečnila etická dílna „Jak na starosti ve škole?“ pro žáky 5. A a 5. B a 26. 3. proběhl projektový den naší třídy „Voda“. A jakou měly obě akce odezvu u dětí?

„V etické dílně jsme rozebírali naše starosti, každý mohl vyjádřit, co mu není příjemné. Seznámili jsme se s tím, co je to šikana, hráli různé zajímavé hry.“

Prokop

„Dozvěděli jsme se, jak se k sobě navzájem chovat. Hry nás moc bavily. Program se mi velice líbil a všichni jsme si ho užili.“

Klaudie

„Od roku 1993 se slaví 22. 3. SVĚTOVÝ DEN VODY. Na jeho počest jsme v naší třídě uspořádali projektový den o vodě. Jak dlouhá je cesta k pitné vodě nám ve filmu vysvětlila Kapka vody. Každou vyučovací hodinu jsme začali zpěvem písně s vodní tematikou. Poté jsme prezentovali připravené referáty. To, co nás zaujalo, jsme přidali na myšlenkovou mapu. Učivo v jednotlivých hodinách souviselo rovněž s vodou.

 

 

 

 

 

Tento projektový den o vodě se mi líbil, protože byl zajímavý, zábavný, ale i naučný.

Anička

Z připravených referátů jsme se dozvěděli hodně zajímavých věcí, to byla ta nejlepší věc. Takové informace v budoucnu určitě využijeme. Projektový den jsme si s naší třídou užili.

Lucka

Vyslechli jsme si spoustu zajímavostí o vodě, např. že pokrývá přes 70% povrchu Země, že v ČR člověk denně průměrně spotřebuje kolem 100 l vody, atd. Ale hlavně jsem si odnesl důležité informace o tom, jak vodou šetřit. A to bychom měli dělat všichni…

Vlastík

Mimo tyto akce děti nezahálely ani v matematice. 22. 3. se většina žáků naší školy zapojila do soutěže Matematický klokan a 5. 4. se někteří zúčastnili i Pythagoriády. Ti, kteří byli nejúspěšnější, postupují do okresního kola. Z naší třídy je takových dobrých počtářů 6. Gratulujeme.

Mgr. Jana Šindelářová