Na přelomu prvního a druhého pololetí školního roku se žáci 4. A zúčastnili soutěže „Celá třída odpovídá“, kterou pořádá společnost Brněnské vodárny a kanalizace. Tematicky je zaměřená na životní prostředí, koloběh vody v přírodě, vodní toky, vodní plochy a zdroje pitné vody.

Děti odpovídaly na nejrůznější otázky týkající se vody. Přínosem této soutěže bylo, že se děti zamyslely nad prostředím, ve kterém žijí, nad tím, co mu prospívá a co mu naopak škodí. Všichni pracovali společně a navzájem se doplňovali. Výstupem jsou pracovní listy, které se vyhodnocují na pobočce vodáren.

Aktivita byla zajímavá a dětem se velmi líbila.

Bc. Barbora Kupsová