Dne 9. 2. 2022 jsme na naší škole vyzkoušeli první ročník školního kola biologické olympiády kategorie D. Sešlo se několik dětí z 6. a 7. ročníku se zájmem o přírodu.

Na žáky čekaly celkem tři okruhy poznávacích a praktických cvičení. Museli poznat 15 rostlin a 15 živočichů (včetně mikroskopických preparátů), prozkoumat způsoby šíření semen a vyplnit znalostní test na téma „Jak přežít zimu.“

   

 

 

 

Do okresního kola postupuje jako úspěšná řešitelka školního kola žákyně 6. B. Gabriela L. Přejeme jí hodně sil při vypracovávání náročného vstupního úkolu. Všem zúčastněným žákům děkujeme za zájem o přírodopis a odvahu zkusit pro naši školu novou soutěž.

Mgr. A. Ogrocká, PhD., Mgr. P. Vrábel