Bezpečně na kole

Čtvrté ročníky se letos zapojily projektu Empík cyklista. Hlavním cílem projektu je nejen prevence dopravní nehodovosti a ochrana života dětí, ale příprava dětských cyklistů na samostatnou účast v silničním provozu po dosažení 10 let. Výuka probíhá v areálu Dopravního hřiště Riviéra Brno. Žáci absolvují tři bloky, ve kterých se budou teoreticky i prakticky seznamovat s dopravní výchovou. Na závěr je pro všechny připravena soutěž, ve které prokážou žáci své znalosti z předpisů a zručnost při praktických jízdách na kole. Na konci školního roku budou slavnostně vyhlášeni nejlepší jednotlivci, třídy a školy. Kdo splní stanovená kritéria, obdrží od strážníků Městské policie Brno „Průkaz cyklisty“.

V září naši čtvrťáci absolvovali první část tohoto dopravně výchovného programu. Na žáky čekala teoretická výuka, ve které se dozvěděli důležitost používání cyklistické přilby, seznámili se se základními pravidly silničního provozu a zkusili řešit i jízdu na křižovatkách. Svoje znalosti prokázali v testu. Nechyběla i praktická výuka, kde si všichni na dopravním hřišti vyzkoušeli jízdu na kole. Během jízdy na žáky dohlíželi strážníci Městské policie, kteří trpělivě vysvětlovali dopravní situace a učili cyklisty zásadám bezpečné jízdy po pozemních komunikacích. Žáci se učili orientovat se v dopravních značkách a v pravidlech při projíždění křižovatkou. Pro mnohé bylo velmi těžké dodržovat pravidlo přednosti zprava, průjezd křižovatkou při odbočování vlevo a dodržování dopravní značky Stůj, dej přednost v jízdě. Někteří i několikrát projeli křižovatkou na červenou. Naštěstí se vše dělo jen na dopravním hřišti, ne ve skutečném provozu. Pro většinu to byla první jízda, při které museli sami rozhodovat a řešit dopravní situace.

Po prvním bloku dopravní výchovy už všichni vědí, že pro bezpečnou jízdu je potřeba znát dopravní předpisy, bezpečně ovládat jízdní kolo, vždy používat ochrannou cyklistickou přilbu a být dostatečně viditelný.

Už se těšíme na další lekci, která nás čeká v listopadu.  Závěrečná výuka s testy bude v květnu 2017.

PaedDr. Jarmila Balejová

Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.
Přemyslovo náměstí 89/1,
627 00 Brno

telefon 1:548 212 014
telefon 2:548 217 558
ředitelna a fax: 548 217 641

ID datové schránky: 7kw4f7g

reditelka@zspremyslovo.cz

Projekt OPVVV

Czech Dalton

Czech Dalton

Archiv příspěvků

Fotogalerie

HER_04_2017-06 her_10_2016-10 her_10_2016-9 HER_0095 HER_0092 HER_0079 HER_0069 HER_0041