„Existují poznatky,
které získáme jen tehdy,
když je budeme chtít získat.“

Ernst Bloch

Jaké vlastnosti má voda? Co všechno může dokázat obyčejný vzduch? Umí voda malovat? Je silnější voda nebo vzduch? Jak je těžký vzduch? Jak se dá psát tajným písmem? Co umí obyčejný škrob?

Na tyto a ještě na mnoho dalších otázek se pokoušejí mladí badatelé získat odpovědi prostřednictvím badatelských odpolední určených pro žáky 4. a 5. tříd. Během těchto setkání si žáci pod vedením učitelek A. Lukešové a J. Balejové sami zkoušejí nejrůznější pokusy s vodou, vzduchem a dalšími látkami; a objevují tak jejich vlastnosti. Všechny svoje pokusy a výsledky bádání si zakreslují a zapisují do připravených pracovních listů.

   

V bádání využíváme přirozené zvídavosti žáků. Všechny pokusy jsou spojené s běžným životem a samotné provádění pokusů je pro žáky velmi lákavé. Dopředu neprozrazujeme výsledky pokusů a čekáme, až vše objeví malí badatelé. Potom si vše vysvětlíme, proč je tomu tak.

Naším cílem je vzbuzení zájmu o přírodní vědy a o dění v okolním světě. Během bádání žáci zároveň získávají zkušenosti s elementárními pokusy, učí se komunikovat a spolupracovat s ostatními, sdělovat si získané poznatky a sdílet objevy. Zkoušejí i odhadovat výsledky pokusů, plánovat si postup a udělat závěrečné hodnocení svého bádání.

Věříme, že zkoumání, bádání a objevování našim mladým badatelům ještě dlouho vydrží.

PaedDr. Jarmila Balejová