Ve středu 19. září jsme ze školy odjeli na adaptační pobyt do Jeseníků, který probíhal tři dny. Smyslem této akce bylo navázat kamarádské vztahy v kolektivech a osvojit si techniky správného učení. Cesta autobusem trvala necelé tři hodiny. Když jsme se ubytovali, vypravili jsme se na procházku do nedaleké vesnice Ostružná, kde jsme se zastavili na malinovku. Poté následoval program, který si pro nás připravila pedagogicko-psychologická poradna. Byla to docela zábava.

Následující den jsme zahájili výbornou snídaní v restauraci Sport-Grill. Odpoledne jsme strávili procházkou do rekreačního střediska Paprsek. I když nám počasí z počátku nepřálo, vše jsme ve zdraví zvládli. Odměnou nám poté byly krásné výhledy na vrcholky hor. Večerní program byl věnován stezce odvahy, která byla zkouškou i naší orientace a vzájemné důvěry.

Poslední den jsme se už sbalili a odjeli zpět do Brna.

Moc děkujeme paním učitelkám a celé škole, že nám zařídili takovou úžasnou akci.

Žáci 6. tříd