Zatímco se nám v loňském školním roce kvůli epidemiologické situaci nepodařilo uskutečnit plánovaný adaptační pobyt, letos to klaplo! Do Petříkova v Jeseníkách vyjely obě šesté třídy, ale také obě sedmičky, které si tím vynahradily loňské zklamání.

Smyslem adaptačního pobytu je především utváření či utužení kolektivu. Na naší škole totiž bývá tradicí, že na začátku druhého stupně do třídy nastupují noví žáci z okolních vesnic. Dosavadní třídní kolektivy tak získají úplně novou dynamiku. Mimoto je také třeba připravit žáky na náročnější práci, která je na druhém stupni čeká.  Veškerou zátěž, která ke škole patří, zvládnou lépe, když si ve škole najdou kamarády a když se ve své třídě budou cítit dobře a bezpečně. A nejde jen o vztahy dětí ve třídě, ale samozřejmě i o vztahy s učiteli, nebo s dětmi z jiné třídy stejného ročníku. Adaptační pobyt je prostě jedna z možností, jak budovat zdravé školní klima.

V Jeseníkách jsme strávili dvě noci. A co jsme podnikali? Našlapali jsme spoustu kilometrů, někteří vylezli na zbrusu novou Dalimilovu rozhlednu, hráli jsme nejrůznější deskové, kolektivní, ale i sportovní hry  -dokonce i bowling, hledali poklad, sbírali borůvky…

Měli jsme se báječně a zpět do Brna jsme si přivezli krásné společné zážitky.

Mgr. Pavla Kočí
třídní učitelka 7. A a školní metodik prevence