Na začátku září proběhl třídenní adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku.  Stejně jako minulý rok jsme se i letos vydali do poklidné malebné části Jeseníků, obce Petříkov. 

V den odjezdu jsme se probudili do poněkud deštivého rána, nalodění všech pasažérů i zavazadel do přistaveného autobusu probíhalo za pořádné bouřky. Vše jsme však úspěšně zvládli a v 8 hodin jsme vyráželi vstříc našemu společnému dobrodružství. Cesta proběhla bez vážnějších dopravních komplikací, a tak jsme v 11 hodin dorazili do cíle.

 

 

 

 

Ubytovali jsme se a poté vydali na náš společný oběd, po kterém se žáci seznámili s odbornými pracovnicemi z pedagogicko-psychologické poradny, které si pro ně připravily program.

Děti měly možnost se v příjemném prostředí penzionu seznámit s nově příchozími žáky, ale také lépe poznat své stávající spolužáky a kamarády. Některé části programu byly koncipovány pro každou třídu zvlášť, jiných se účastnily obě šesté třídy společně. Velký ohlas měl u dětí také společný výlet do Ostružné spojený s bowlingem a odpolední výšlap k chatě Paprsek, během něhož jsme si nasbírali i borůvky. V oddělených částech programu se pracovnice poradny snažily děti naučit hospodařit se svým volným časem tak, aby do něj dokázaly zahrnout i včasnou přípravu na výuku apod.

Náš pobyt jsme ukončili společným obědem a vydali jsme se na zpáteční cestu. Mnozí z nás odjížděli zpět se zjištěním, že se sešlo dohromady téměř 60 různých osobností, které však dokáží společně vycházet, navzájem si pomáhat a respektovat se. A to je podle mě to nejdůležitější, co jsme si z tohoto pobytu mohli odvézt.

Markéta Šedá