V pondělí 2. září se dveře naší školy zase po prázdninách otevřely, školní lavice se v mžiku zaplnily, úderem osmé hodiny vstoupil do našich životů nový školní rok a žákům začaly školní povinnosti.

Zvlášť významný byl tento den pro naše prvňáčky. Většina z nich nemohla ani dospat. Někteří malí školáčci se zpočátku před školou pevně drželi za ruku svých maminek, ale pak si přece dodali odvahy, přidali se ke svým budoucím spolužákům a s paní učitelkou vstoupili do třídy, kde poprvé zasedli do svých lavic.

Z tváří rodičů, kteří své dítě doprovázeli, se daly vyčíst pocity radosti, štěstí, očekávání, ale i obavy a mnohé otázky: Jak se mu bude líbit ve škole? Najde si tam nějaké kamarády? Bude zvládat každodenní přípravu? Bude ve škole zlobit? Nebude se nudit? …

Pro boj se školním neúspěchem je dobré zaměřit se na činnosti, v nichž se dítěti daří. Případné školní neúspěchy či problémy je třeba řešit v klidu a společně si promluvit a naplánovat, jak dosáhnout lepších výsledků a jak zvládnout potíže.

U těch starších školáků by se měli rodiče připravit na to, že poprázdninový režim bude zpočátku náročnější, než si děti zvyknou na každodenní povinnosti. Proto budou všichni potřebovat dostatek trpělivosti a tolerance, ale samozřejmě i důslednosti a pravidelnosti.

Je před námi deset školních měsíců, ve kterých nás čekají i dny odpočinku v podobě státních svátků a prázdnin, takže školních dnů bude jen 193.

Určitě si letošní žhavé léto všichni užili podle svých plánů, prožili nádherné chvíle se svými nejbližšími, odpočinuli si, načerpali nové síly a relaxovali během prázdninového volna. V neposlední řadě plni zážitků a dojmů úspěšně zahájili další školní rok.

Přeji všem malým i velkým žáčkům, a především prvňáčkům i všem rodičům, ať je rok 2019/2020 tím nezapomenutelným. Kolegům i správním zaměstnancům přeji, aby nový školní rok prožili v klidu, pohodě a vzájemné spolupráci.

PaedDr. Jarmila Balejová