Devět let uteklo jako voda a z bývalých prvňáčků jsou najednou absolventi základní školy. Nastal čas zamyslet se nad svojí budoucností. Nabídka středních škole je velmi široká, takže bylo z čeho vybírat.

Letos opouští naší školu 42 deváťáků. Všichni jsou již přijati na zvolenou školu.

Tady je přehled, kam byli přijati:

  • Gymnázium – 6
  • Střední odborné školy – 31
  • Umělecké školy – 3
  • Učební obory – 2

Také někteří žáci pátých a sedmých tříd se pokoušeli zvládnout přijímací řízení na víceletá gymnázia. Na osmiletém gymnáziu budou studovat 3 žáci, další 2 čekají na výsledek odvolání. Na šestileté gymnázium byli přijati 2 žáci a na odvolání čeká 1 žák.

Všem žákům přejeme hodně studijních úspěchů.

RNDr. Hana Bajerová