AsspA�chy naA?ich A?A?kA? v matematice

BA�hem mA�sA�cA? ledna, A?nora a bA�ezna se naA?e A?kola zapojila do A�ady matematickA?ch soutA�A?A�.

TradiA?nA� matematickA� soutA�A?e PythagoriA?dy se zA?A?astnilo 111 A?A?kA? 5. a�� 8. roA?nA�ku. CA�lem PythagoriA?dy je zvA?A?it zA?jem A?A?kA? o matematiku. Aslohy jsou zamA�A�enA� hlavnA� na prostorovou pA�edstavivost a logickA� uvaA?ovA?nA�. Do mA�stskA�ho kola postoupili: Terezie Philippi, 6. A, LukA?A? NavrA?til, 5. B, Hoang Long Do, 5. A a Martin TokA?r, 5. A.

V A?noru probA�hla mezinA?rodnA� soutA�A? Pangea, kterA? si dala jako hlavnA� cA�l nejen motivovat A?A?ky k matematice, ale ukA?zat jim jejA� dA?leA?itost a propojenA� se A?ivotem. Letos byl nejA?spA�A?nA�jA?A� A?A?k 8. tA�A�dy Alexandr Michal, kterA? si svA?m vA?sledkem (6. mA�sto v kraji) zajistil postup do celostA?tnA�ho kola v Praze. CelkovA� se zA?A?astnilo z naA?A� A?koly 72 A?A?kA?, v jihomoravskA�m kraji 3527 A?A?kA? a v A?R 41 191. Mezi dalA?A� A?spA�A?nA� A?A?ky patA�A� ze 4. B Monika TrundovA? a�� 18. mA�sto v kraji a Minh Duc Tran a�� 30. mA�sto v kraji. Ze tA�A�dy 5. B LukA?A? NavrA?til obsadil 16. mA�sto v kraji a z 9. roA?nA�ku Eva JurnA�A?kovA? 14.mA�sto v kraji.

DalA?A� mezinA?rodnA� soutA�A? Klokan probA�hla v bA�eznu. Tato matematickA? soutA�A? mA? 4 kategorie podle vA�ku A�eA?itelA?. V kategorii CvrA?ek (soutA�A?ili A?A?ci 2. a 3. tA�A�d). ZvA�tA�zil Vlastimil Adam ze 3. B a�� dosA?hl 76 bodA?, Petr RA?A?iA?ka ze 3. A a Quang Dung Le ze 2. A zA�skali shodnA� 62 bodA?.

V druhA� kategorii KlokA?nek (soutA�A?ili A?A?ci 4. a 5. tA�A�d) – A?A?ci mohli zA�skat nejvA�ce 120 bodA?, zvA�tA�zila ValA�rie MackovA? z 5. B, kterA? zA�skala 114 bodA?. Na druhA�m mA�stA� se umA�stil LukA?A? NavrA?til z 5. B (109 bodA?), na tA�etA�m mA�stA� Tran Tuan Anh z 5. B (104 bodA?).

V kategorii Benjamin soutA�A?ili A?A?ci 6. a 7. tA�A�d. Na prvnA�m mA�stA� se umA�stila Anna Marie VeselA? ze 7. A, kterA? zA�skala 85 bodA?. Na druhA�m mA�stA� se umA�stil Jakub HrazdA�ra ze 7. B tA�A�dy (80 bodA?) a na tA�etA�m mA�stA� EliA?ka StarA? ze 7. B, kterA? mA�la 76 bodA?.

Pro A?A?ky 8. a�� 9. tA�A�d je urA?enA? kategorie Kadet. PrvnA� tA�i mA�sta obsadili A?A?ci z 9. tA�A�dy. ZvA�tA�zila Eva JurnA�A?kovA? s 86 body, na druhA�m mA�stA� se umA�stila A?aneta KeberlovA? (72 bodA?) a na tA�etA�m mA�stA� Filip Hell (70 bodA?).

VA?em A?spA�A?nA?m A�eA?itelA?m blahopA�ejeme ke krA?snA?m vA?sledkA?m a pA�ejeme hodnA� A?spA�chA?!

RNDr. Hana BajerovA?, Mgr. Pavla FrancovA?

Archiv příspěvků

Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.
Přemyslovo náměstí 89/1,
627 00 Brno

telefon 1:548 212 014
telefon 2:548 217 558
ředitelna a fax: 548 217 641

ID datové schránky: 7kw4f7g

reditelka@zspremyslovo.cz

Projekt OPVVV

Czech Dalton

Czech Dalton

Fotogalerie

HER_04_2017-04 her_10_2016-8 her_10_2016-4 HER_0081 HER_0092 HER_0066 HER_0036 HER_0024