Úspěchy našich žáků v matematice

Během měsíců ledna, února a března se naše škola zapojila do řady matematických soutěží.

Tradiční matematické soutěže Pythagoriády se zúčastnilo 111 žáků 5. – 8. ročníku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem žáků o matematiku. Úlohy jsou zaměřené hlavně na prostorovou představivost a logické uvažování. Do městského kola postoupili: Terezie Philippi, 6. A, Lukáš Navrátil, 5. B, Hoang Long Do, 5. A a Martin Tokár, 5. A.

V únoru proběhla mezinárodní soutěž Pangea, která si dala jako hlavní cíl nejen motivovat žáky k matematice, ale ukázat jim její důležitost a propojení se životem. Letos byl nejúspěšnější žák 8. třídy Alexandr Michal, který si svým výsledkem (6. místo v kraji) zajistil postup do celostátního kola v Praze. Celkově se zúčastnilo z naší školy 72 žáků, v jihomoravském kraji 3527 žáků a v ČR 41 191. Mezi další úspěšné žáky patří ze 4. B Monika Trundová – 18. místo v kraji a Minh Duc Tran – 30. místo v kraji. Ze třídy 5. B Lukáš Navrátil obsadil 16. místo v kraji a z 9. ročníku Eva Jurníčková 14.místo v kraji.

Další mezinárodní soutěž Klokan proběhla v březnu. Tato matematická soutěž má 4 kategorie podle věku řešitelů. V kategorii Cvrček (soutěžili žáci 2. a 3. tříd). Zvítězil Vlastimil Adam ze 3. B – dosáhl 76 bodů, Petr Růžička ze 3. A a Quang Dung Le ze 2. A získali shodně 62 bodů.

V druhé kategorii Klokánek (soutěžili žáci 4. a 5. tříd) – žáci mohli získat nejvíce 120 bodů, zvítězila Valérie Macková z 5. B, která získala 114 bodů. Na druhém místě se umístil Lukáš Navrátil z 5. B (109 bodů), na třetím místě Tran Tuan Anh z 5. B (104 bodů).

V kategorii Benjamin soutěžili žáci 6. a 7. tříd. Na prvním místě se umístila Anna Marie Veselá ze 7. A, která získala 85 bodů. Na druhém místě se umístil Jakub Hrazdíra ze 7. B třídy (80 bodů) a na třetím místě Eliška Stará ze 7. B, která měla 76 bodů.

Pro žáky 8. – 9. tříd je určená kategorie Kadet. První tři místa obsadili žáci z 9. třídy. Zvítězila Eva Jurníčková s 86 body, na druhém místě se umístila Žaneta Keberlová (72 bodů) a na třetím místě Filip Hell (70 bodů).

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme ke krásným výsledkům a přejeme hodně úspěchů!

RNDr. Hana Bajerová, Mgr. Pavla Francová

Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.
Přemyslovo náměstí 89/1,
627 00 Brno

telefon 1:548 212 014
telefon 2:548 217 558
ředitelna a fax: 548 217 641

ID datové schránky: 7kw4f7g

reditelka@zspremyslovo.cz

Projekt OPVVV

Czech Dalton

Czech Dalton

Archiv příspěvků

Fotogalerie

HER_04_2017-03 her_10_2016-1 HER_0095 HER_0060 HER_0036 HER_0030 HER_0028 HER_0025