…je čas oslavovat a jásat. Ale zavzpomínejme, jak vypadal náš první školní den, a co jsme se už všechno naučili.

Poprvé naši prvňáčci překročili práh naší školy v pondělí 3. září. Ten den zrána trochu pršelo, ale většině novopečených žáčků to nevadilo. Někteří ani netušili, co všechno je čeká a co se naučí.

A co už naši prvňáčci umí?

Lépe formulují svoje myšlenky, učí se obhajovat svoje názory a jednat s vrstevníky i s dospělými. Už umí přečíst 19 písmen, psacím písmem píšou slova a první věty. Učí se číst s porozuměním a pracovat podle ústních i písemných pokynů. V matematice počítají do 20 a zvládají sčítání a odčítání do 10. Orientují se v okolí školy a svého domova, seznámili se se základními dopravními značkami, poznávají zákonitosti v přírodě během ročních období, umí určit čas a dozvídají se spoustu dalších zajímavostí ze světa kolem nás.

Náš jubilejní 100. den připadl na úterý 5. února. Ten den si všichni užili jako projektový den. Všechny aktivity, které děti čekaly, byly spojené s magickou stovkou.

Nejprve v tělocvičně absolvovaly na 10 stanovištích 10 různých cviků – celkem tedy 100. Pak je čekaly činnosti, které vždy trvaly 100 sekund: psaní slova sto, psaní čísla 100, počítání po jedné od nuly a čtení slov. Žáci také hledali a vybarvovali 100 nejrůznějších obrázků.

Fotogalerie zde

Malovali to, co by si koupili za 100 Kč, čeho by chtěli sníst nebo mít 100 kusů, co by chtěli dělat stokrát. Vyrobili si i speciální „stovkové“ brýle, medaili k 100. výročí a navlékli korále ze 100 cereálií. Nechybělo ani malování autoportrétu, jak budou vypadat, až jim bude 100 let.

Společně s rodiči našich žáků se nám podařilo uspořádat malou výstavu nejrůznějších sbírek 100 věcí. Děti přinesly sáčky, skleničky a krabičky, ve kterých bylo např. 100 lentilek, 100 hřebíků, 100 gumiček, 100 párátek, 100 korálků, 100 cereálií, 100 kávových zrn a spoustu dalších zajímavých kolekcí. Děkujeme všem rodičům za spolupráci.

Každopádně se oslava stého dne školy se velice vydařil.

Mgr. Eliška Seidlová a PaedDr. Jarmila Balejová