První pololetí školního roku 2019/2020 je za námi a musím říct, že bylo mnoho akcí, které doplnily nebo zpestřily výuku.

Z těch společných, které se týkaly všech ročníků 2. stupně a vlastně celé školy, musím připomenout projektový den a vánoční jarmark. Tato akce se konala potřetí, a tak můžeme říct, že je to už tradice.

Projektový den byl realizován opět formou dílen, ze kterých si žáci vybrali dvě, kterých se chtěli zúčastnit. Takto se vytvořilo 12 skupin po čtrnácti žácích. Mnozí během dne stačili vytvořit i několik výrobků, takže při jarmarku byly stoly ve třídách plné dárkových předmětů nejen s vánoční tematikou.

Dále proběhly akce, kterých už se účastnily jen některé třídy nebo žáci, např. „Spaní ve škole“. Program na odpoledne a večer měla tentokrát na starosti 9. A ve spolupráci s 9. B a musím říct, že aktivity byly promyšleny do detailů a do soutěžení se zapojila i skupina vyučujících. Vítězové dostali odměnu, nicméně velkou pochvalu si zasloužili hlavně deváťáci, kteří to vše připravili a zajistili.

Další akce se uskutečnila o týden později – exkurze do předvánočních Drážďan. Tento výjezd je nabízený především žákům, kteří se učí německy, aby si procvičili konverzaci a poznali kulturu našich sousedů. Myslím, že akce byla velmi vydařená, protože kromě města se konala prohlídka i na zámku, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku.

Pro 6. a 9. třídy se také každý rok koná preventivní program Hasík. Při prvních dvou setkáních chodí hasiči přímo do školy, kde s žáky probírají co dělat a jak se chovat v případě požáru, předávají také své zkušenosti z konkrétních zásahů. Ve druhém pololetí se pak žáci jdou podívat přímo na stanici v Líšni.

A nakonec máme akce, které se konají pouze pro jednotlivé třídy nebo ročníky.

Z akcí pro deváťáky bych letos vyzdvihla třeba návštěvu soudního přelíčení u Městského soudu v Brně. Téma práva se sice probírá v hodinách občanské výchovy, ale zážitek ze soudní síně je mnohem silnější a pro život poučnější.

Osmáci a sedmáci zase na podzim absolvovali přírodovědné exkurze s panem učitelem Vrábelem; osmáci šli do botanické zahrady a sedmáci do ZOO.

Šesťáci si společné akce mimo školu užili hned v září, a to adaptační pobyt v Petříkově a poznávací procházku Brnem. Myslím, že to pro ně bylo příjemné zahájení docházky na 2. stupeň.

A co nás ještě čeká?

V březnu již klasicky lyžařský kurz pro sedmé třídy, na jaře pak výlety a exkurze pro všechny ročníky. Žáci se také mohou těšit na matematické soutěže nebo tematické přednášky. Víc ale prozrazovat nechci, je přece fajn, nechat se někdy překvapit.

Mgr. Lada Mazálková